Najlepsi z najlepszych

W poniedziałek 2 marca odbył się apel na którym Dyrektor wręczył stypendia dla najlepszych uczniów naszej szkoły.

Stypendia otrzymali:

 1. Małgorzata Trojanowska
 2. Hanna Firek
 3. Anna Cebula
 4. Natalia Ortman
 5. Martyna Kokoszka
 6. Jagoda Kokoszka
 7. Kornelia Klimas
 8. Emilia Snopko
 9. Mateusz Mizołek
 10. Milena Pyrek
 11. Anna Maca
 12. Amelia Smołkowicz
 13. Anna Załozna
 14. Szymon Legut
 15. Justyna Legut

Dyrektor zapoznał również uczniów z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. Mówił o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.