Mikołajki w szkole

Mikołajki w naszej szkole już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń. W tym roku również nie zabrakło radości i uśmiechów. Wszyscy uczniowie ubrani byli dziś w stroje z akcentem mikołajkowym. 

Rada Rodziców ufundowała bilety do kina na film ,,Mukliki”. W kinie spotkaliśmy ekipę Mikołaja, która obdarowała wszystkich słodkim upominkiem.                              

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

                                  Ewelina Szumniak, Magdalena Pstrusińska