Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego odchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

To ustanowione przez UNESCO święto zwraca uwagę, jak ważna jest troska o język ojczysty, jego promocję
i ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Czwartoklasiści uczestniczyli w różnorodnych działaniach edukacyjnych, których celem było zwrócenie uwagi na świadome posługiwanie się językiem polskim. Uczniowie kl.4b uczestniczyli
w krótkiej prelekcji dotyczącej historii języka polskiego, poznawali tajniki polskiej frazeologii, mierzyli się z „łamańcami językowymi”, wzięli udział w bibliotecznych zajęciach głośnego czytania historyjek, które pozwalają zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń.