@Laboratoria Przyszłości

@Laboratoria Przyszłości to program, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Od września w naszej szkole na poszczególnych zajęciach lekcyjnych uczniowie korzystają z okularów VR.

W pierwszym tygodniu 6 i 7 września na informatyce uczniowie klas ósmych zapoznawali się z arkuszem kalkulacyjnym.

13 i 14 .09.22r na biologii nasi uczniowie klasy szóstej poznawali zwierzęta Afryki, a w klasie ósmej zajęcia dotyczyły anatomii człowieka. Przedstawione było oko, układ pokarmowy, szkielet.

W następnym tygodniu 20.09.22r  ósmoklasiści na chemii zagłębili się w cząsteczce wody.

Na plastyce 21.09.22r klasy piąte spacerowały po starożytnym Rzymie.

22 i 23.09.22r klasy 4 oraz 5b  wzięły udział w wyjątkowej lekcji informatyki, a to za sprawą okularów ClassVR, które przeniosły uczniów w świat wakacyjnych podróży. Podczas lekcji uczniowie mogli wybrać się w wirtualną podróż do Berlina, Londynu, czy na odległą Sahare. Nie udałoby się tego przeżyć, bez narzędzi w jakie wyposażona jest pracownia informatyczna a to za sprawą programu ,,Laboratoria przyszłości.”

27.09.22 r na zajęciach z religii klasy piąte odwiedziły miejsca kultu.

Na lekcjach 29.09.22r techniki w klasie szóstej podziwialiśmy piękne nowoczesne budowle.