KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas I -III przystąpili do XII edycji Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to jeden
z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych poświęcony tematyce ekologicznej.

        Podczas realizacji zadań, na terenie naszej placówki organizowane były zajęcia  o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Program umożliwił dzieciom utrwalenie oraz przyswojenie nowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska, zdrowego żywienia, szacunku do otaczającej nas przyrody oraz podstaw recyklingu. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły dzieciom przyswoić wiedzę poprzez inspirującą zabawę oraz praktyczne działanie. Znacząco wpłynęły one również na kreatywność i samodzielne myślenie uczniów.

      Na zakończenie programu nasza szkoła uzyskała certyfikat, potwierdzający  udział w tym projekcie.