Kubusiowi Przyjaciele Natury z klas I-III

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas I – III wzięli udział w jednym z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, organizowanym przez markę Kubuś. Celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.

Uczniowie brali udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyli się jak dbać o środowisko naturalne, poznali podstawowe zasady ekologii. Dowiedzieli się dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznali korzyści płynące z ruchu.

Efektem podjętych działań jest otrzymanie przez szkołę certyfikatu.