„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas I – III ponownie wzięli udział w jednym z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, organizowanym przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, a także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Uczniowie brali udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyli się, jak dbać o środowisko. Poznali podstawowe zasady ekologii. Dowiedzieli się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznali korzyści płynące z aktywności fizycznej. Koordynatorem projektu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” była Pani Karolina Marciniak.  

Efektem podjętych działań jest otrzymanie przez szkołę certyfikatu.

Do pobrania