Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Dlatego nadal będzie prowadzone kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.