KOMUNIKAT

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

następuje zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

W dniach 12,13 marca 2020 r. szkoła prowadzi wyłącznie zajęcia opiekuńcze od 8.00 do 14.00