KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

I PODJĘTYMI ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI

UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW, OPIEKUNÓW I INNE OSOBY,

JEŻELI TO NIE JEST KONIECZNE, O NIEWCHODZENIE

NA TEREN SZKOŁY.

PROSIMY, ABY RODZICE KONTAKTOWALI SIĘ Z NAUCZYCIELAMI ZA POMOCĄ DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO