Komunikat

Zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej odbędą się w dniach: 
15 listopada 2022 r. (wtorek)

klasy I – III godz.: 16:30 – ul. Brzozowa 7

(zebranie Rodziców uczniów klasy II b odbędzie się w późniejszym terminie)

16 listopada 2022 r. (środa)
klasy IV – VIII godz.: 16:30 – ul. M. Piłsudskiego 1