Komunikat

Od 26 października 2020 – 8 listopada 2020

uczniowie klas IV – VIII

będą uczyli się w trybie zdalnym,

zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Prosimy o śledzenie komunikatów na dzienniku elektronicznym

 i na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie materiały nauczyciele będą umieszczać do godz. 9.00 każdego dnia na stronie internetowej szkoły www.szspchelmek.pl/ftp