Komunikat

Od 12.10.2020r. w naszej szkole obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej (na korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych).
Przypominamy również, że:
-maseczki obowiązują w drodze do i ze szkoły,
-do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi bez oznak chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
-wchodząc do szkoły należy dezynfekować ręce,
należy pamiętać o częstym myciu rąk oraz o zachowaniu dystansu społecznego.
Dziękujemy za wyrozumiałość i troskę o wspólne bezpieczeństwo.

Dyrekcja Szkoły