Komunikat!

Informujemy, iż od tego tygodnia

każda ŚRODA

 jest w naszej szkole

DNIEM WOLNYM od TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH !!!

Zakaz używania telefonów obowiązuje zarówno przed, po, w trakcie zajęć jak i w czasie przerw między lekcjami.

Prosimy o niezabieranie w tym dniu telefonu do szkoły.