Komunikat

OBIADY I ŚNIADANIA DLA UCZNIÓW BĘDĄ WYDAWANE
OD 07.09.2020r.

CHĘTNI PROSZENI SĄ
O ZGŁOSZENIE DO 04.09.2020r

TELEFONICZNIE NA NR 33 846 42 31

LUB

OSOBIŚCIE W OKIENKU OD STRONY JADALNI

Opłata za obiady we wrześniu w zakładce Stołówka