Komunikat dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie
w sekretariacie szkoły. O wszelkich zmianach będziemy informować
za pośrednictwem strony internetowej.

Jednocześnie informuję, że podejmujemy szereg działań
mających na celu dostosowanie placówki
do wznowienia zajęć opiekuńczych zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektoratu Sanitarnego.