Karta Rowerowa

W dniu 13.06.2023r. w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową.
Do egzaminu przystąpiło 31 uczniów z klasy IVa i IVb. Uczniowie z klasy IVb w dniu 16.05.2023r, a z klasy IVa w dniu 18.05.2023r zdali egzamin teoretyczny z zasad ruchu drogowego. Do egzaminu na Kartę Rowerową uczniowie klas IV-tych przygotowywali się przez cały rok na zajęciach techniki, uczestniczyli również w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonym przez Panią Małgorzatę Dziąba naszą Pielęgniarkę szkolną.
Wszyscy uzyskali pozytywny wynik na egzaminie teoretycznym jak i praktycznym.

Wszystkim gratulujemy i życzymy wspaniałych przeżyć na wycieczkach rowerowych.

Małgorzata Smółka