Karta Rowerowa

W dniu 14.06.2022r. w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową.

Do egzaminu przystąpiło 27 uczniów z klasy IVa i IVb. Uczniowie ci tydzień wcześniej zdali egzamin teoretyczny z zasad ruchu drogowego. Do egzaminu na Kartę Rowerową uczniowie klas IV-tych przygotowywali się przez cały rok na zajęciach techniki, uczestniczyli również w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonym przez Panią Małgorzatę Dziąba naszą Pielęgniarkę szkolną.

Wszyscy uzyskali pozytywny wynik na egzaminie teoretycznym jak i praktycznym. Wszystkim gratulujemy i życzymy wspaniałych przeżyć na wycieczkach rowerowych.