Jubileusz 20-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) w Chełmku

W dniu 4 października w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) w Chełmku. Nasza placówka również uczestniczyła w tej uroczystości. Zaproszenie na tę jubileuszową galę otrzymał dyrektor SZS –P nr 2, Marek Idzik oraz nauczyciel – bibliotekarz Mariola Krzeczkowska.

Nasza szkoła od 20 lat współpracuje z podopiecznymi Fundacji organizując spotkania integracyjne, wspólne przedsięwzięcia, zabawy i zajęcia. Nasi uczniowie bardzo chętnie i aktywnie angażują się w tego typu działania.

Wiemy, że ta integracja naszej młodzieży oraz osób pokrzywdzonych przez los uczy prawidłowego podejścia do problemu niepełnosprawności. Cieszymy się, że nasza placówka szkolna włącza ich do naszego życia i stwarza przestrzeń, w której wychowankowie Fumdacji czują się dobrze, szczęśliwi i mogą prezentować swoje liczne umiejętności artystyczne.

Gratulujemy więc 20 – Rocznicy powstania Fundacji im Brata Alberta w Chełmku. Składamy wyrazy uznania dyrekcji tejże placówki, opiekunom i wychowawcom za angażowanie i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pragniemy podziękować za współpracę z naszą szkołą i inspirujące działania integracyjne, które wpływają na rozwój i kształtowanie wielu młodych ludzi i ich kreatywny rozwój.