Informacja dotycząca świetlicy szkolnej

W roku szkolnym 2020/2021 opieka w świetlicy szkolnej odbywać się będzie według następującego planu:

klasy pierwsze  – po zakończeniu lekcji do godz. 15.30
klasy drugie      – po zakończeniu lekcji do godz. 14.30
klasy trzecie     – po zakończeniu lekcji do godz. 14.30 (w czwartek – opieka do godz. 13.30)Świetlica środowiskowa w najbliższych dniach nie sprawuje opieki.