Informacja dotycząca świetlicy szkolnej

W roku szkolnym 2022/2023 opieka w świetlicy szkolnej odbywać się będzie według następującego planu:

  1. klasy pierwsze  – po zakończeniu lekcji do godz. 15:30
  2. klasy drugie      – po zakończeniu lekcji do godz. 14:30 (w piątek do 13:30)
  3. klasy trzecie     – po zakończeniu lekcji: do godz. 14:30