Informacja dla rodziców i uczniów klas I-IIIW dniach 25, 26 i 27 maja 2021r (wtorek, środa, czwartek) odbywa się egzamin ósmoklasisty. W tych dniach uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły i mają zajęcia zgodnie z obowiązującym planem lekcji.