Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

25.03.22r w  OSP Gorzów odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju wzięli udział uczniowie naszej szkoły Oskar Kowalczyk, Wiktoria Smoleń i Oliwia Gembołyś.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” to organizowany cyklicznie co roku przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej konkurs, mający na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.