Globalne Wioski Świata

Dnia 09.10.2018 r. klasy IVa i IVb uczestniczyły w wycieczce do Krakowa. Celem wycieczki było zwiedzanie Globalnych Wiosek Świata.

Wokół wielkoformatowej mapy świata uczniowie z zainteresowaniem zwiedzali zabudowania charakterystyczne dla wszystkich kontynentów – tradycyjną afrykańską wioskę, papuaski dom na palach, andyjską chatę, oryginalną mongolską jurtę, a także nietopniejące igloo. W domkach uczniowie podziwiali oryginalne stroje, instrumenty oraz przedmioty codziennego użytku przywiezione z różnych części świata. Wszystko to stworzyło oryginalny i egzotyczny klimat, a jednocześnie pozwoliło zwrócić uwagę na problemy, z jakimi zmagają się do dziś mieszkańcy różnych miejsc na świecie.

Kolejnym punktem programu były warsztaty „Dzień z życia w Afryce”. Podczas nich dzieci udały się w podróż do Afryki. Tam, w ghańskiej wiosce dowiedzieli się jakie są codzienne obowiązki ich rówieśników, z czego dzieci w Ghanie robią zabawki i jak wyglądają lekcje w szkole pod drzewem. Na zakończenie został zorganizowany quiz wiedzy zdobytej podczas wycieczki. Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem chwalili się zdobytą wiedzą. Wszyscy wróciliśmy do domu zadowoleni i pełni wrażeń.

Opiekunowie wycieczki:

Aleksandra Borciuch

Barbara Kobyłczyk