Ewakuacja

25 września 2018 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

 

Dokładnie o godzinie 10 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując odpowiednie procedury przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym była sala gimnastyczna. Na sali gimnastycznej nauczyciele złożyli meldunek Dyrektorowi Szkoły, że wszyscy bezpiecznie opuścili sale szkolne.

W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, którzy przebywali na terenie szkoły.

Ewakuacje obserwowali Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Final Tiles Gallery id=10 does not exist