DZIEŃ ZIEMI

„Dzień Ziemi” wypada w kalendarzu 22 kwietnia. Święto ustanowiono po to, by przypominać, jak ważna jest dla nas nasza planeta i jak bardzo powinniśmy o nią dbać.

W tym dniu  uczniowie klas I-III, pod kierunkiem wychowawców, podejmowali działania, które miały na celu kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska oraz uświadomienie, że jesteśmy częścią otaczającej nas przyrody, a chroniąc ją,  gwarantujemy sobie lepsze życie.

Najmłodsi uczniowie, przebrani w  zielone stroje, odwiedzili  Urząd Miejski i wręczyli „List Młodego Ekologa”, w którym zadeklarowali, że będą dbać o najbliższe otoczenie.

Dziękuję nauczycielom i uczniom za przygotowanie szkolnego Święta Ziemi. Rodzicom dziękuję za wsparcie ekologicznego przedsięwzięcia.

 Iwona Bochenek