Drodzy Rodzice

Już po raz XXIII Towarzystwo Nasz Dom  organizuje ogólnopolską akcję Góra Grosza !

Celem akcji jest:

 – zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce od dnia 01.11.2022 do 28.02.2023r. 

Monety  (od 1 gr. do 5 zł)  dzieci wrzucają do oznakowanego pojemnika .

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

 Koordynatorzy akcji:  Magdalena Pstrusińska i Ewelina Szumniak