BEZPIECZNE WAKACJE!

Wakacje są po to, by odpoczywać i bawić się. Realizować te zainteresowania, na które w okresie nauki szkolnej często brakuje czasu.

W czasie trwania wypoczynku letniego wszystkie dzieci muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

W klasach pierwszych i drugich  Szkoły Podstawowej wychowawcy przeprowadzili pogadanki nt. bezpiecznych zabaw w czasie wakacji.

  W dalszej kolejności pierwszo-  i drugoklasiści obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Bezpieczne wakacje 2019” przygotowaną  przez panią Karolinę Marciniak.

Uczniowie przypomnieli sobie m. in., że:

  • nie wolno oddalać się od miejsca zabawy
  • nie otwieramy drzwi nieznajomym
  • należy informować rodziców, dokąd wychodzimy i kiedy wrócimy
  • bawimy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych
  • nie wolno kapać się w miejscach zabronionych
  • należy znać telefony alarmowe
  • dbamy o bezpieczeństwo w lesie, nad wodą, w górach, w czasie pobytu na wsi.

Policjant  z chełmeckiego komisariatu: Pan Patryk Niemczyk przypomniał  najmłodszym uczniom najważniejsze zasady bezpiecznego letniego wypoczynku.

ŻYCZYMY RADOSNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI !