BEZPIECZNE WAKACJE – EDUKACYJNE SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Zbliża się okres wakacji, dlatego do naszej szkoły zaprosiliśmy przedstawiciela policji w Chełmku pana Krystiana Szostka , który w dniu 21 czerwca 2023r. przybliżył i przypomniał uczniom zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Pan policjant wygłosił prelekcje na temat bezpiecznych zachowań dzieci w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób z przypomnieniem numerów alarmowych.

Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali panu policjantowi za poświęcony czas i dobre rady.

 

koordynatorzy ds. bezpieczeństwa