BEZPIECZNE  FERIE 2023

   Ferie zimowe to czas, by odpoczywać i bawić się. Realizować te zainteresowania, na które w okresie nauki szkolnej często brakuje czasu.

   W czasie trwania wypoczynku zimowego wszystkie dzieci muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

   W klasach młodszych wychowawcy przeprowadzili pogadanki nt. bezpiecznych zabaw zimowych.

Uczniowie pamiętają, że:

  • nie wolno oddalać się od miejsca zabawy
  • nie otwieramy drzwi nieznajomym
  • nie korzystamy samodzielnie z urządzeń elektrycznych i gazowych
  • należy informować rodziców, dokąd wychodzimy i kiedy wrócimy
  • bawimy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych
  • nie wolno ślizgać się na zamarzniętych stawach i rzekach
  • nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu jezdni
  • należy znać telefony alarmowe.

Dzieci spotkały się też z Panem policjantem z chełmeckiego komisariatu. Wspólnie przypomniano wszystkie zasady bezpieczeństwa. Podsumowaniem wiadomości było obejrzenie filmu edukacyjnego pt. „Ferie zimowe”.

ŻYCZYMY RADOSNYCH I BEZPIECZNYCH FERII ZIMOWYCH!