BEZPIECZNE FERIE 2020

   Ferie zimowe to czas, by odpoczywać i bawić się. Realizować te zainteresowania, na które w okresie nauki szkolnej często brakuje czasu.

   W czasie trwania wypoczynku zimowego wszystkie dzieci muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

   W klasach młodszych Szkoły Podstawowej wychowawcy przeprowadzili pogadanki nt. bezpiecznych zabaw zimowych.

Uczniowie pamiętają, że:

  • nie wolno oddalać się od miejsca zabawy
  • nie otwieramy drzwi nieznajomym
  • nie korzystamy samodzielnie z urządzeń elektrycznych i gazowych
  • należy informować rodziców, dokąd wychodzimy i kiedy wrócimy
  • bawimy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych
  • nie wolno ślizgać się na zamarzniętych stawach i rzekach
  • nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu jezdni
  • należy znać telefony alarmowe.

Podsumowaniem wiadomości było obejrzenie prezentacji multimedialnej pt. „Bezpieczne ferie”.

ŻYCZYMY RADOSNYCH I BEZPIECZNYCH FERII ZIMOWYCH!