BEZPIECZNE FERIE 2019

Ferie zimowe to czas, by odpoczywać i bawić się. Realizować te zainteresowania, na które w okresie nauki szkolnej często brakuje czasu.  W czasie trwania wypoczynku zimowego wszystkie dzieci muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

W klasach pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej wychowawcy przeprowadzili pogadanki nt. bezpiecznych zabaw zimowych.

W dalszej kolejności pierwszo – i drugoklasiści spotkali się z policjantem  z chełmeckiego Komisariatu. Pan  policjant opowiedział, jak właściwie korzystać z Internetu oraz przypomniał zasady bezpiecznego zimowego wypoczynku.

Uczniowie pamiętają, że:

  • nie wolno oddalać się od miejsca zabawy
  • nie otwieramy drzwi nieznajomym
  • nie korzystamy samodzielnie z urządzeń elektrycznych i gazowych
  • należy informować rodziców, dokąd wychodzimy i kiedy wrócimy
  • bawimy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych
  • nie wolno ślizgać się na zamarzniętych stawach i rzekach
  • nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu jezdni
  • należy znać telefony alarmowe.

Podsumowaniem wiadomości było obejrzenie prezentacji multimedialnej  pt. „Bezpieczne ferie”.

ŻYCZYMY RADOSNYCH I BEZPIECZNYCH FERII ZIMOWYCH!