„Bezpieczna droga do szkoły”

We wrześniu na świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do i ze szkoły.

Podczas zajęć  poruszane były między innymi zagadnienia:

  1. Jak należy poruszać się po jezdni oraz w jakich miejscach prawidłowo ją przekraczać.
  2. Jak rozpoznawać znaki drogowe i jak się do nich stosować.
  3. Jaka rolę odgrywają elementy odblaskowe podczas drogi do szkoły na ubraniach

i plecakach.

  • Dzieci zaznajomiły się z numerami telefonów alarmowych, a także jak i kiedy można z nich skorzystać.

W czasie zajęć plastycznych uczniowie wykonywali znaki drogowe , sygnalizację świetlną oraz zespołową pracę pt. ,,Bezpieczne przejście przez ulicę”.

koordynator ds. bezpieczeństwa

Magdalena Pstrusińska