ANDRZEJKI

„Na Świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”

     Wigilia św. Andrzeja, przypadająca na 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Andrzejki są rozpowszechnione w całej Polsce i stanowią doskonały pretekst do młodzieżowej zabawy.     Tak też było w naszej szkole. Uczniowie klas I i II szkoły podstawowej wraz z wychowawcami zorganizowali spotkania andrzejkowe. W dniu „Andrzejek” konkursom i wróżbom nie było końca. Wprawdzie to tylko zabawa, ale czasem się sprawdza.

    Dziękuję  nauczycielom oraz rodzicom za zaangażowanie i zorganizowanie radosnej zabawy w zespołach klasowych.

Iwona Bochenek