„ Aktywny powrót do szkoły”

Od 1.09.2021r.  rusza w naszej szkole projekt „ Aktywny powrót do szkoły”

Cele projektu:

  • przygotowanie programu zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2;
  • przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach 18 osobowych, raz w tygodniu.

Grupa 1 – klasy drugie – mgr Joanna Czarnota

Grupa 2- klasy czwarte – mgr Magdalena Pstrusińska

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie deklaracji/ dostępnej w sekretariatach szkoły lub do pobrania poniżej/. Zapraszamy do udziału w zajęciach.

Deklaracja do pobrania