Akademia Bezpiecznego Puchatka

W roku szkolnym   2019/2020  uczniowie klas I realizowali XI edycję programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty.

Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i podczas zabawy.

Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane materiały edukacyjne.  Wzięły również udział w spotkaniu edukacyjnym z policjantami. Uczniowie wypełniali karty pracy otrzymane od organizatorów. Kubuś Puchatek „uczył” pierwszoklasistów, jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez jezdnię, jeździć na rowerze oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Przypomniał o konieczności noszenia odblasków. Poruszył też zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Po zakończeniu zajęć uczniowie klasy I A i I B przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, który był podsumowaniem udziału w Akademii Bezpiecznego Puchatka. Test miał multimedialną formułę. Po wypełnieniu testu pojawiał się wynik. Wszyscy uczniowie udzielili poprawnych odpowiedzi na pytania i z powodzeniem zaliczyli test.