Harmonogram konsultacji

Od 25 maja w szkole prowadzone są konsultacje indywidualne i grupowe
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Harmonogram konsultacji

Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest podpisanie przez rodziców stosownych oświadczeń (do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” lub do podpisania na terenie szkoły – koniecznie przed rozpoczęciem konsultacji).