Wychowawcy oraz uczniowie klas I – III wzięli udział w IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie -„Przerwa na czytanie”. Wszyscy obecni tego dnia w szkole włączyli się w akcję promującą czytanie i spędzali przerwy, czytając bądź słuchając czytania nauczycieli i kolegów. Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Czytaliśmy na szkolnych korytarzach, w bibliotece, w klasach, a także w parku i na placu zabaw. Mamy nadzieję, że taka forma spędzania czasu podczas przerw międzylekcyjnych upowszechni się i uczniów z książką w ręce będzie jeszcze więcej. Dziękujemy za wspólny czas ze słowem pisanym.