Spotkanie międzypokoleniowe

         19 stycznia koło teatralne, języka angielskiego i języka niemieckiego przedstawiło montaż poetycko – muzyczny przygotowany w ramach projektu unijnego, grant 3. Impreza środowiskowa została przygotowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chełmku, pod kierunkiem nauczycieli z SZS-P nr 2 w Chełmku: Marioli Krzeczkowskiej, Ewy Pilch i Renaty Księżarczyk. Odbiorcami występu były babcie i dziadkowie, którzy zostali zaproszeni na tę uroczystość przez uczniów Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. Impreza przybrała formę spotkania międzypokoleniowego opartej na wspólnej zabawie, poczęstunku  i wymianie doświadczeń.

         Podczas występu uczniowie bawili zgromadzoną publiczność tanecznymi popisami oraz wokalną interpretacją najnowszych przebojów muzycznych. Nie brakło chwil wzruszenia gdy młodzież przekazywała słowa podziękowań  i  wdzięczności  swoim babciom i dziadkom. Cały występ zakończyły zabawy i gry zorganizowane przez panie bibliotekarki z MBP, głośne czytanie poezji a także taniec belgijski zatańczony przez babcie i dziadków wraz z wnukami. Miła atmosfera oraz wspaniałe humory towarzyszyły zarówno gościom jak i organizatorom tego spotkania integracyjnego łączącego pokolenia.

Mariola Krzeczkowska