Głównym celem programu Klubu ,,Wiewiórka” działającego w naszej szkole jest tworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych m.in. uświadamianie konieczności częstego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Ważne jest więc, wyrobienie u dzieci odpowiedniej higieny podczas wysiłku umysłowego czyli stosowanie aktywnych przerw między zajęciami. Aktywna przerwa to proste ćwiczenia fizyczne i ruch przy muzyce. Celem takich ćwiczeń jest przede wszystkim zrelaksowanie się po wzmożonej koncentracji podczas lekcji oraz pobudzenie układu krążeniowo-oddechowego.