Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zostały wręczone Nagrody Nauczycielom za pracę i osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz stypendia uczniom wyróżniającym się wysokimi wynikami w nauce.

www.chelmek.pl