ZBIÓRKA BATERII

Nasza szkoła przystąpiła do Konkursu Ekologicznego „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii”. Tematem programu jest prawidłowe pozbywanie się zużytych baterii. Konkurs inicjuje szereg wartościowych działań mających na celu zapoznanie dzieci z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Praktyczne działania oraz systematyczna edukacja ekologiczna zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Zbiórka trwać będzie do 30.11.2019 r. Baterie należy przynosić do wychowawców lub opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Wszystkich uczniów zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie.

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Aleksandra Borciuch

Ewelina Szumniak