„ZACHOWAĆ PAMIĘĆ”

W dniach 23.04. – 28.04.2019 r. uczniowie Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, wspólnie z niemieckim partnerem, Villą Lampe gGmbH realizowali kolejny historyczny projekt. Grupa projektowa liczyła 39 osób. Przygotowany wniosek uzyskał akceptację i dotację Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Poczdamie.

Główne projektowe przemyślenia skupiały się na wydarzeniach drugiej wojny światowej. Pierwszym odwiedzonym miejscem był chełmecki Paprotnik, gdzie pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu złożono wiązanki kwiatów oraz przypomniano tragiczną historię tego miejsca. Uczestnicy zwiedzili ponadto: Muzeum Pamięci Narodowej w Kielcach poświęcone historii więźniów gestapo i komunistycznego aparatu przemocy, Państwowe Muzeum na Majdanku wraz z muzealną lekcją o faszyzmie i holokauście, a także zamek Krzyżtopór. Dużym zainteresowaniem cieszyła się piesza trasa edukacyjno – historyczna, upamiętniająca największą bitwę partyzancką na ziemiach polskich (Bitwa nad Branwią -14.06.1944). Dodatkowo uczniowie podziwiali piękno Lasów Janowskich, zwiedzili historyczne części Lublina i Sandomierza. W miejscu zakwaterowania, Ośrodku Edukacji Ekologicznej, zorganizowano lekcję przyrody na temat lokalnej roślinności i występujących zwierząt.

Nie zabrakło czasu na integrację, aktywny wypoczynek i zajęcia sportowe z lubelską grupą „Sztukmistrze”. Odwiedzono hodowlę konia biłgorajskiego. Zręcznością i indywidualnymi umiejętnościami młodzi Polacy i Niemcy wykazywali się w parku linowym. Uczestnicy projektu udzielili również wywiadu Polskiemu Radiu Lublin.

Założone cele projektu: edukacyjne, kulturowe i językowe zostały zrealizowane. Opiekę merytoryczną sprawowali: Renata Księżarczyk, Ewa Pilch i Marek Idzik.

Marek Idzik

Dyrektor SZS – P nr 2

w Chełmku

www.chelmek.pl