WYCIECZKA DO KRAKOWA

Dnia 16.05.2019 uczniowie klas 8 i III gimnazjum brali udział w wycieczce naukowej w ramach projektu „Szkoła na 6+”. Celem wycieczki było zapoznanie się z dorobkiem i osiągnięciami wyższych, krakowskich uczelni oraz licznych instytucji naukowych.

Uczniowie mieli szansę wzięcia udziału w pokazach, konkursach, prelekcjach i eksperymentach, które popularyzowały naukę.

opiekunowie grup:

biologiczno – chemicznej i matematyczno – fizycznej