SKS w szkole to więcej ruchu dla zdrowia!

Dużo sportu, wysiłku, uśmiechu i dobrej zabawy tak wyglądają zajęcia SKSu w Naszej szkole. Dzieci mają coraz mniej ruchu poza szkołą. To właśnie dlatego zajęcia SKS są takie ważne i potrzebne – dodaje p. Magdalena Mańkut, nauczycielka wychowania fizycznego, która w ramach zajęć SKS prowadzi jedną grupę dziewcząt (klasy V-VI).

Zajęcia SKSu są prowadzone w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”, który jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Ponadto zajęcia SKS pozwalają wyrobić ogólne cechy motoryczne, jak siła, szybkość i skoczność. Wśród uczestników SKSu można zauważyć znaczą poprawę wyników w testach, które są przeprowadzane co pół roku.