„Orientuj się” – wyniki po V etapach konkursu.

W dniu 14 lutego 2020 o godzinie 15.20 w sali 208 odbył się piąty etap Szkolnego Konkursu wiedzy pod hasłem: „Orientuj się” z mapy fizycznej Ameryki.  Wzięło w nim udział 8 osób z klas 4 – 8 Szkoły Podstawowe.

Można było uzyskać 20 punktów.  Wyniki po pięciu etapach przedstawiają się następująco.

Wyniki

Kolejny etap odbędzie się 6 marca 2020 o godzinie 14.35 w sali 208. Tematem będzie mapa polityczna Ameryk.  Proszę o punktualność!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pomoce dydaktyczne prezentuje poniżej.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Anna Grochal.