BEZPIECZNE  FERIE 2023

   Ferie zimowe to czas, by odpoczywać i bawić się. Realizować te zainteresowania, na które w okresie nauki szkolnej często brakuje czasu.

   W czasie trwania wypoczynku zimowego wszystkie dzieci muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

   W klasach młodszych wychowawcy przeprowadzili pogadanki nt. bezpiecznych zabaw zimowych.

czytaj »

Apel „Bezpieczne Ferie Zimowe”

W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły dnia 27 stycznia na sali gimnastycznej odbył się apel profilaktyczny dla klas IV-VIII, podczas którego zostały przedstawione zasady bezpiecznego zachowania się w czasie ferii zimowych:

  • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZABAW NA ŚNIEGU, LODOWISKU I PODCZAS KULIGÓW;
  • CO ZROBI Ć W SYTUACJI, GDY ZAŁAMIE SIĘ LÓD POD NOGAMI;
  • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS FERII SPĘDZANYCH W GÓRACH;
  • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS FERII W DOMU I POZA DOMEM;
  • ODBLASKI NA DRODZE, JAK ICH UŻYWAĆ ABY BYĆ WIDOCZNYM;
  • JAK KORZYSTAĆ BEZPIECZNIE Z INTERNETU;
  • WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
czytaj »