Terminarz

Terminy Dni Otwartych

w roku szkolnym 2019/2020

 15. 10. 2019 – wtorek

 17. 12. 2019 – wtorek

 10. 03. 2020 – wtorek

 19. 05. 2020 – wtorek

 

W tym dniu dyżur w szkole pełnią wszyscy nauczyciele

 I–III – godz. 1600, ul Brzozowa

V–VIII – godz. 1700 ul. Piłsudskiego

Zebrania z rodzicami: 

22.01.2020r. (środa)

godz. 1600 – kl. I – III SP ul. Brzozowa

 

22.01.2020r (środa)
godz. 1730 – kl. V – VIII SP ul. Marszałka Piłsudskiego 1

Serdecznie zapraszamy

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego:

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe:

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

9 – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin Ósmoklasisty:

język polski:

matematyka:

język obcy nowożytny:

 

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego:

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie:

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

I semestr: 2 września 2019 r. do 24 stycznia 2020 r.

II semestr: 10 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2019 – Dzień Edukacji Narodowej

21,22,23.04.2020 – sprawdzian ósmoklasisty

12.06.2020 – piątek po Bożym Ciele

W tych dniach nauczyciele pełnią dyżur w szkole