Rada Rodziców

 RADA RODZICÓW 2018/2019

Agnieszka Pusz – przewodnicząca

Patrycja Mąka – z-ca przew. (przedszkole)

Piotr Gawlik – z-ca przew. (szkoła podstawowa)

Wioleta Fik – skarbnik

Katarzyna Buras – podskarbnik ds.przedszkola

Aneta Trojanowska – podskarbnik ds. szkoły podstawowej

Anna Matyszkowicz – sekretarz