81. rocznica wybuchu II wojny światowej.

W dniu 1 września przypadła 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. To dzień w którym należy przypomnieć, że agresja Niemiec na Polskę zapoczątkowała dramatyczne wydarzenia.

II wojna światowa uważana jest za największy konflikt w dziejach świata. Uczestniczyło w niej 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych szacunków, śmierć na froncie poniosło od 50 do 78 milionów ludzi.

Atak Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego był następstwem podpisania przez oba totalitarne państwa Paktu Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół w efekcie podzielił Europę Środkową na tzw. strefy wpływów” – przypomina Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W tym szczególnym dniu należy oddać cześć poległym za Ojczyznę.

Informacja dotycząca świetlicy szkolnej

W roku szkolnym 2020/2021 opieka w świetlicy szkolnej odbywać się będzie według następującego planu:

klasy pierwsze  – po zakończeniu lekcji do godz. 15.30
klasy drugie      – po zakończeniu lekcji do godz. 14.30
klasy trzecie     – po zakończeniu lekcji do godz. 14.30 (w czwartek – opieka do godz. 13.30)Świetlica środowiskowa w najbliższych dniach nie sprawuje opieki.